PozvánkaPozvánka 

Vážení přátelé,

zveme Vás na Pracovní poradu a ODBORNÝ SEMINÁŘ MOSTNÍCH INŽENÝRŮ ČR 2022, provádějících výkon hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací, který se uskuteční

3.-4. listopadu 2022

v prostorách hotelu Palcát, 9. Května 2471, Tábor.
 

Na semináři se bude projednávat problematika: „PLÁN SPRÁVY A ÚDRŽBY, PROHLÍDKY MOSTŮ JAKO ZÁKLADNÍ PODKLAD PRO PRÁCI SPRÁVCE MOSTŮ“. Budou předneseny informace o novém Metodickém pokynu, předpisech, nových mostních ČSN a TP. V pracovním programu bude dostatečný prostor i příležitost k výměně praktických zkušeností z provádění prohlídek mostů, správy a údržby mostů.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání s Vámi.
doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
odborný garant semináře
jménem pořadatelů