15. prosince 2020 - 11:42  S ohledem na další prodloužení nouzového stavu a zařazení ve stupni 4 není umožněno uskutečnit systém prodloužení a zkoušení „Oprávnění „ podle MP.
Zkoušky na nová Oprávnění lze podle stupňů uskutečnit už ve stupni - 3 – vnitřní prostory 10 osob ( 7 členů komise, 1 zkoušený + 2x organizátor).

Žádosti o prodloužení OPRÁVNĚNÍ: projednány žádosti - komise č. II.
Rozhodnutí KOMISE MD: Kontrolou žádosti i obsahu příloh bylo konstatováno : „vše v pořádku“.
Prodloužení vydat na listopad 2025 pro níže uvedené držitele:

170/2015 Brázda Hynek
173/2015 Fulka Zdeněk
174/2015 Gajzler Jan
171/2015 Hojgr Milan
133/2010 Holá Blanka
129/2009 Hustý Filip
159/2013 Kadavá Věra
176/2015 Kaštánková Jitka
064/2000 Krejcar Martin
063/2000 Kurečková Kateřina
060/2000 Prokop Ivo


 10. listopadu 2020 - 8:13  Žadatelé o prodloužení OPRÁVNĚNÍ budou informováni o stavu jejich žádostí do konce listopadu 2020.

Listopadový termín zkoušek pro nové žadatele o OPRÁVNĚNÍ je v tuto chvíli zrušen, neboť současná vládní nařízení neumožňují zkoušku vykonat. Podané žádosti jsou evidovány a jsou stále platné. O možném termínu zkoušek budete minimálně 14 dní předem informováni.


 20. října 2020 - 8:06  Termín zkoušení nových žadatelů o Oprávnění proběhne
26. listopadu 2020
Místo a časy budou v průběhu tohoto týdne upřesněny.


 13. října 2020 - 8:30  Na základě rozhodnutí vlády České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření ze dne 12.10.2020, se právě připravují pokyny pro žadatele o prodloužení/vydání "Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací".

Změna termínu a formy je vyhrazena v závislosti na situaci ohledně Covid-19.

V SOČASNÉ CHVÍLI PRO VÁS PŘIPRAVUJEME POKYNY.
SLEDUJTE PROSÍM PRAVIDELNĚ TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.


doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
odborný garant semináře
jménem pořadatelů