Tato akce již proběhla.

Pozvánka


Vážení přátelé,

zasíláme Vám pozvánku na pracovní poradu a odborný seminář mostních inženýrů, provádějících výkon hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací, který se uskuteční

8. - 9. listopadu 2018

v prostorách hotelu Jehla, Žďár nad Sázavou.

Na pracovní poradě bude provedena kontrola plnění zápisů z jednání Komise MD, obsazení zkušebních komisí a vyhodnocena aktivita členů, zhodnocena úroveň provádění hlavních prohlídek předložených při žádostech, projednány zaslané připomínky a návrhy, provedena kontrola databáze kontaktů, projednáno prodloužení platnosti již udělených oprávnění, stav v udělování nových oprávnění, zkoušky žadatelů o získání nového oprávnění, způsob sjednocení výkonu hlavních prohlídek v ČR.

Na semináři se bude projednávat problematika výkonu prohlídek mostních objektů. Bude přednesena informace o nových předpisech, nových mostních ČSN a TP. Nosným tématem bude

VLIV VÝKONU HLAVNÍ PROHLÍDKY NA BEZPEČNOST A ŽIVOTNOST MOSTU

V pracovním programu bude dostatečný prostor i příležitost k výměně praktických zkušeností z provádění prohlídek mostů, správy a údržby mostů.

Snahou pro zlepšení stavu našich mostů je vytvořit přehled výsledků hlavních a mimořádných prohlídek, které poukazují na závažné nedostatky v údržbě, opravách, provozu mostů atd. Aktuálnost problému a potřebné získávání podkladů je nutné, aby byly zveřejněny a předány zvlášť závažné výsledky hlavních nebo mimořádných prohlídek mostů, jejichž prováděním jste pověřeni.

Příspěvky do sborníku a přednášky nejsou samozřejmě omezeny pouze touto problematikou, každý účastník semináře má možnost zaslat přihlášku do diskuze.

Účast na Pracovní poradě a Odborném semináři je dle metodického pokynu (Věstník dopravy vydaný ministerstvem dopravy ČR) požadovaným předpokladem pro získání a prodloužení "Oprávnění", a také i k vlastnímu provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací.

Při tvorbě programu semináře rádi využijeme zaslaných námětů a připomínek a především Vašich diskusních příspěvků.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o brzké vyplnění elektronické přihlášky s vyznačením Vašich požadavků.Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání s Vámi.


Těšíme se na setkání s Vámi.


Brno, srpen 2018
Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
odborný garant školení
jménem pořadatelů