Program

ČTVRTEK 8. 11. 2018 - Pracovní porada

Čtvrtek 8.11.2018

 

9:00 - 10:00

Jednání zkušební komise - účast členů komise je nutná  - Na pracovní poradě bude provedena kontrola plnění zápisu z jednání komise, hodnocení činnosti zkušební komise, personální záležitosti, plán činnosti na další období, kontrolní činnost komise, zhodnocení úrovně provádění hlavních prohlídek předložených při žádostech, provedení kontroly databáze kontaktů.

9:00

Zahájení zkoušek nových žadatelů – písemná část Test, ústní část – zkušební komise č. 1

Prodloužení Oprávnění – zkušební komise č. 2

10:30 – 13:00

Stav v udělování nových oprávnění, projednání prodloužení platnosti již udělených oprávnění, zkoušení nových žadatelů (seznam předá tajemník zkušební komise).

 

SEMINÁŘ MOSTNÍCH INŽENÝRŮ 1/2

Čtvrtek 8.11.2018

 

9:00 – 13:00

Registrace, ubytování

14:00

Vystoupení hostů SMI 2018

14:30 - 15:30

Odborný program – 90 minut (po 15 minutách)

1.      Ing. Jiří Chládek, CSc. – Činnost KOMISE MD a zkušební komise. Závěry 23. Sympozia MOSTY 2018

2.      Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. - Prohlídky mostních objektů na pozemních komunikacích v ČR

3.      Ing. Josef Sláma, CSc. - Předpisy pro mostní objekty pozemních komunikací

4.      Ing. Jan Hromádko – Výkon mimořádných prohlídek předpjatých mostů podle pokynu MD a GŘ ŘSD ČR ze dne 30. 8. 2018

5.      Ing. Vladislav Vodička – BMS a zkušenosti s provozem nového BMS

Diskuze

15:30 - 16:00

Přestávka

16:00 - 17:30

Odborný program 90 minut (cca po 20 minutách)

6.      Ing. Martin Krejcar, CSc. – Vyšetřování mostů metodami stavební dynamiky

7.      Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Milan Petřík, Ing. Vít Havlíček – Zkušenosti z provádění prohlídek velkých mostů

8.      Ing. Igor Suza, Ing. Ondřej Sedláček, Ing. Dominik Suza – Přejezd nadměrné soupravy po mostě jako jedna z diagnostických metod – část II.

9.      Ing. Roman Fojtík, Ph.D. – Dřevěné mosty a lávky

Diskuze

18:00 - 19:00

Večeře

20:00 - 22:00

Diskusní večer, video ukázky

 

SEMINÁŘ MOSTNÍCH INŽENÝRŮ 2/2

Pátek 9.11.2018

 

7:00 - 8:00

Snídaně

9:00 - 10:15

Odborný program 75 minut (cca po 15 minutách)

10.  Ing. Libor Hlisníkovský – Prodloužení životnosti železobetonových konstrukcí, možnosti využití migrujících inhibitorů koroze

11.  Mgr. Václav Škopek – Pokračování měření zbytkové tloušťky ocelového plechu přesypaných konstrukcí v JčK

12.  Ing. Tomáš Míčka – Předpjaté konstrukce mostů pozemních komunikací

13.  Ing. Květoslav Rušar, Ing. Jaromír Rušar – Mostní archiv, diagnostika, druhy oprav

Diskuze

10:15 - 11:00

Přestávka, uvolnění pokojů

11:00 - 12:30

Odborný program 90 minut (cca po 20 minutách)

14.  Ing. Ĺudmila Černá – Činnost stavebního dozoru  na mostech

15.  Věra Chládková, Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. – Porovnání výkonu HP mostu v čase

16.  Ing. Jan Kryštof – Tajemství ukrytá v mostech X – žádoucí a nebezpečné vlastnosti

17.  Ing. Bogdan Kaleta – Vybraná statistická data odboru silniční databanky a NDIC ŘSD ČR k 1.7.2018

18.  Ing. Jan Tomek – Systém elektronické komunikace, TP

Diskuze

13:00 – 14:00

Oběd

14:00 - 15.00

Diskuze, ukončení semináře