Program

Čtvrtek 31.3. 2022- Pracovní porada KOMISE MD

9:00 - 10:00

• Jednání zkušební KOMISE MD

Na pracovní poradě bude provedena kontrola plnění zápisu z jednání komise,  personální záležitosti, plán činnosti na další období. kontrolní činnost komise, zhodnocení úrovně provádění běžných prohlídek předložených při žádostech, provedení kontroly databáze kontaktů.

 

 

Přestávka

 

10:30 - 12:30

•  Zahájení zkoušek nových žadatelů

 

Čtvrtek  31.3. 2022 – Odborný seminář - Přednášky

 14:00

• Zahájení školení, propozice k jednání

• Ing. Jiří Chládek, CSc. – předseda KOMISE MD

• VYSTOUPENÍ HOSTŮ MD

 

14:00 - 15:30

• Ing. Jiří Chládek, CSc. – Činnost KOMISE MD a zkušební komise. - 15´

• Ing. Josef Sláma, CSc.- Předpisy pro mostní objekty pozemních komunikací. - 10´

• Ing. Jan Hromádko - Stav mostů ve správě ŘSD ČR – příklady častých závad - 20´

• Ing. Vladislav Vodička - Změny v provozu BMS-15´

• Ing. Řehoř Pavel .- Zajištění provozu na mostech ŘSD -15´

• Doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.- Současnosti a budoucnosti dřevěných mostních staveb - 20´
 

 

 

Diskuze,   Přestávka

 

16:15 - 18:00

• Ing. Michal Drahorád, Ph.D.- Vliv revize ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK na výkon HP mostních objektů 20´

• Ing. Jan Kůrka, Ph.D. - První hlavní prohlídky mostů v podmínkách ŘSD - 20´

• Ing. Bogdan Kaleta-Geoportál ŘSD ČR data k 1.1.2022 -20´

• Ing. Tomáš Míčka, - Patologické průzkumy předpjatých mostů pozemních komunikací 20´

• Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., doc.Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Michal Požár -Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím - 20´

• Diskuze

 

 

18:00-19:30

Večeře - restaurace

 

20:00 - • Diskuzní večer
 

 

Pátek  1.4.2022 – Odborný seminář Přednášky

7:00 -  8:30

Snídaně

 

9:00 - 10:00

• Ing. Petr Martínek Migrující inhibitory koroze chrání železobetonové konstrukce-15´

• Mgr. Václav Škopek Správa mostů v Jihočeském kraji (JčK) na silnicích II. a III. třídy -15´

• Věra Chládková- Evidence mostních objektů a jejich označení -15´

• Ing. Igor Suza, Ing. Ondřej Sedláček- Poodhalování nepřístupných dutin předpjatých nosníků - 20´

• Ing. Jaromír Rušar, Ing. Květoslav Rušar- Konstrukce z předpjatého betonu-vývoj, poruchy, současný stav -20´

• Ing. Ludmila Černá -Vady mostů v souvislosti s jejich zařazením do klasifikačních stupňů.-15´

 

10:00 - 11:00

Uvolnění pokojů

 

11:00 - 12:30

• Ing. Jan Horák ,Ing. Pavel Hrůza-Stálé zařízení k ničení mostů PK- 20´

• Ing. Jan Kryštof- Tajemství ukrytá v mostech

• Ing. Jan Tomek- Info o elektronickém systému evidence, zkoušení a vydání oprávnění- 20´

• Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.- Prohlídky mostních objektů na pozemních komunikacích v ČR -15´  

 

13:00 - 14:00

Oběd

 

14:00 - 15:00

Diskuse, administrativa, ukončení semináře