Program a průběh ZKOUŠEK

Základní informace o zkoušce a jejím rozsahu

Zkouška odborné způsobilosti se koná v rámci Semináře mostních inženýrů a je složená ze tří částí, které na sebe navazují. Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné úspěšně absolvovat všechny tři části.

Jednotlivými částmi zkoušky odborné způsobilosti jsou:
- Test odborných znalostí v rozsahu problematiky prohlídek mostu a jejich hodnocení
- Praktická zkouška v terénu (prohlídka mostu)
- Odborná rozprava před Zkušební komisí

 

Test odborných znalostí je sestaven z otázek pokrývajících celou oblast prohlídek mostů, jejich hodnocení, údržby a správy, vč. základního přesahu do souvisících právních předpisů. K úspěšnému složení testu je třeba dosáhnout úspěšnosti min. 70 %.
Uchazeč musí mít na zkoušku následující vybavení: počítač, mobil nebo tablet s možností připojení k internetu. Internet je zajištěn.

Praktická zkouška v terénu sestává z provedení hlavní prohlídky vybraného mostu (výběr zajišťuje v místě konání Semináře Zkušební komise) za účasti člena Zkušební komise. Uchazeč provede hlavní prohlídku mostu a vypracuje protokol o prohlídce, včetně návrhu opatření a fotodokumentace. Zpřístupnění mostu a základní informace o mostě budou poskytnuty v rámci zkoušky. Zpracovaný protokol o prohlídce následně uchazeč prezentuje a „projedná“ v rámci odborné rozpravy se Zkušební komisí.
Uchazeč musí mít na zkoušku následující vybavení: desky na psaní, psací potřeby, metr, pravítko na měření trhlin nebo alternativu, reflexní vestu a ochranné pomůcky dle potřeby, holínky, fotoaparát nebo mobil.

Odborná rozprava před Zkušební komisí je ústní část zkoušky odborné způsobilosti. Odborná rozprava zahrnuje jednak prezentaci a „projednání“ zpracovaného protokolu z hlavní prohlídky mostu vykonané v rámci praktické zkoušky v terénu, případně nad předloženými prohlídkami, a jednak ověření širších praktických znalostí uchazeče na základě vylosovaných otázek.

 

Výsledky zkoušky oznámí Zkušební komise uchazeči po poradě přímo navazující na dokončení odborné rozpravy s uchazečem.

 

Termíny a časový plán zkoušky pro rok 2023

Zkouška odborné způsobilosti bude probíhat v hotelu Palcát v Táboře (ulice 9. května 2471, Tábor), přesné pokyny na místě po přihlášení u pořadatele Semináře (DIVYP Brno, s.r.o.). Předpokládaný program zkoušky je následující:

čtvrtek 2.11.2023
8:45-9:00   Shromáždění na recepci hotelu Palcát
9:00-10:00   Test odborných znalostí (část č.1 ze 3) Spustit test
10:00-11:30   Praktická zkouška v terénu (část č.2 ze 3)Formulář a Upload souborů
12:00-   Vyhodnocení testu odborných znalostí
     
pátek 3. 11. 2023
13:00-16:00   Odborná rozprava s jednotlivými uchazeči (část č.3 ze 3)