Další Školení mostmistrů a mostních techniků ČR provádějících výkon běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací proběhne na jaře 2019.