Pozvánka


Vážené kolegyně a kolegové,

srdečně Vás zveme na Školení mostmistrů a mostních techniků ČR 2023 provádějících výkon běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací, které se uskuteční 30. - 31. března 2023 v prostorách hotelu Palcát (adresa: 9. Května 2471, Tábor)

Školení mostmistrů 2023 navazuje na uskutečněné on-line školení v roce 2021 a umožní Vám prodloužit si, popř. získat nová Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů.

Na školení Vás budeme informovat o zavedení nových evropských předpisů a norem platných v ČR. Projednáme obsah změn v revidovaných mostařských normách a obsah aktualizovaného METODICKÉHO POKYNU 2023, způsob prodloužení platnosti osvědčení, stav v udělování osvědčení, způsob sjednocení výkonu běžných prohlídek mostních objektů v ČR.

Budeme hovořit o zajímavých tématech z oblasti údržby a evidence mostů.

Budete seznámeni s novými a moderními materiály, vybavením a technologiemi používanými v projekci, při realizaci, sanaci mostů a v údržbě.

Přednášky budou zaměřeny na záznam, vyhodnocení, návrh opatření z BP a vedení Systému hospodaření s mosty v ČR, spolu s novými poznatky při správě a údržbě mostů.Těšíme se na setkání s Vámi.

Brno, únor 2023
Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
odborný garant školení
jménem pořadatelů