Pozvánka


Vážené kolegyně a kolegové,

Srdečně Vás zveme na školení mostmistrů provádějících výkon běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací, které se uskutečni 27. - 29. 3. 2019 ve Žďáru nad Sázavou. Akce se bude konat v prostorách hotelu JEHLA.

Školení mostmistrů 2019 navazuje na uskutečněné školení v roce 2017 a umožní Vám prodloužit si, popř. získat nová Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů.

Na školení Vás budeme informovat o zavedení nových evropských předpisů a norem platných v ČR. Projednáme obsah změn v revidovaných mostařských normách a obsah aktualizovaného METODICKÉHO POKYNU 2016, způsob prodloužení platnosti osvědčení, stav v udělování osvědčení, způsob sjednocení výkonu běžných mostních objektů v ČR. Pro zájemce a nové žadatele bude uskutečněn intenzivní kurz z oblasti terminologie, ČSN a předpisů, náplně práce mostmistra.

Budeme hovořit o zajímavých tématech z oblasti údržby a evidence mostů. V rámci školení bude dostatek příležitostí k projednání i k výměně praktických zkušeností z provádění prohlídek, budete seznámeni s novými a moderními materiály, vybavením a technologiemi používanými v projekci, při realizaci, sanaci mostů a v údržbě.

Přednášky budou zaměřeny na záznam, vyhodnocení, návrh opatření z BP a vedení Systému hospodaření s mosty v ČR, spolu s novými poznatky při správě a údržbě mostů.

Účast na Školení mostmistrů je podle metodického pokynu (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016, s účinností od 24. 11. 2016) požadovaným předpokladem pro získání "Osvědčení", také je nutné k vlastnímu provádění výkonu běžných prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích. Z organizačních důvodů Vás prosíme o včasné vyplnění elektronické přihlášky s vyznačením Vašich požadavků.Těšíme se na setkání s Vámi.

Brno, leden 2019
Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
odborný garant školení
jménem pořadatelů