Organizační pokyny

 • • Školení mostmistrů a mostních techniků ČR 2021 se koná online formou webináře.
 • Podrobný popis přípojení k webináři bude zveřejněn nejpozději 7 dní před konáním akce.
 • • Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem (včetně DPH).

 • - Cena (platba předem – BEZHOTOVOSTNĚ):
     • Vložné: 3 100,- Kč
     • černobílý sborník +260,- Kč
     • barevný sborník +490,- Kč

 • • Materiály obdrží účastníci před zahájením akce. Daňový doklad obdrží účastníci po provedení bezhotovostní platby na email, který uvedou v přihlášce.
 • • VLOŽNÉ zahrnuje - účastnický a organizační poplatek, přednášky, vydání Osvědčení, DPH.
 • • Přednesení přednášky a její písemné předání k tisku ve sborníku je honorováno. Tlumočení přednášek není zabezpečeno.
 • • V případě neúčasti se vložné nevrací. Sborník a materiály budou zaslány poštou.
 • • Při zrušení účasti do 10-ti dnů před konáním akce vracíme 70 % a do 5-ti dnů 50 % z celkového poplatku za akci (mimo objednané tištěné sborníky). Rozhodující je den doručení.


Organizační zabezpečení:
Z pověření MD ČR vykonává organizační zabezpečení celé akce:
DIVYP Brno s.r.o.
Hlavní 156/80
624 00 Brno

IČO: 15530345     DIČ: CZ15530345  – OR KOS Brno, oddíl C, vložka 829

Web: www.divypbrno.cz
E-mail:skoleni@divypbrno.cz

Organizátor akce: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
Mobil:799 797 520
Adresa: Hlavní 156/80, 624 00 Brno