Organizační pokyny

 • • Školení mostmistrů a mostních techniků ČR 2019 se koná v hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. (adresa: Hotel Jehla, Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, www.hoteljehla.cz ).
 • • Ubytování účastníků z 27. 3. 2019. na 29.3. 2019 je zabezpečeno v jedno / dvoulůžkových / třílůžkových pokojích se sprchovým koutem a WC. Ubytování je možné pro účastníky ze vzdálenějších míst zabezpečit již jeden den před konáním semináře (z 26. 3. 2019. na 27. 3. 2019). Požadavek zadáte v přihlášce.
 • • Parkoviště před hotelem je bez poplatku - nehlídané, bezpečné.
 • • Stravování účastníků semináře je zabezpečeno v hotelové restauraci (2x večeře + nápoj, 2x oběd + nápoj). Snídaně je součástí ubytování.
 • • Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem (včetně DPH).

  - Náklady (platba předem – BEZHOTOVOSTNĚ):
     • Ubytování - 1 500,-Kč (2 noci)
     • Strava - 780,-Kč (2x večeře, 2x oběd)
     • Vložné - 3 100,- Kč
     • celkem 5 380,- Kč

 • • Materiály obdrží účastníci při registraci. Daňový doklad obdrží účastníci po provedení bezhotovostní platby na email, který uvedou v přihlášce.
 • • VLOŽNÉ zahrnuje - účastnický a organizační poplatek, kongresové centrum, přednášky, vydání oprávnění, studijní materiály, DPH 2019.
 • • Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor s připojením na PC, promítací plátno 2x3m, WI-FI připojení PC na internet. Sál je ozvučen bezdrátovým mikrofonem a plně klimatizován.
 • • Přednesení přednášky a její písemné předání k tisku ve sborníku je honorováno. Tlumočení přednášek není zabezpečeno.
 • • V případě neúčasti se vložné nevrací. Sborník a materiály budou zaslány poštou.
 • • Při zrušení účasti do 10-ti dnů před konáním akce vracíme 70 % a do 5-ti dnů 50 % z celkového poplatku za akci. Rozhodující je den doručení.


Další informace budou uvedeny na www.divypbrno.cz

 

Organizační zabezpečení:
Z pověření MD ČR vykonává organizační zabezpečení celé akce:
DIVYP Brno s.r.o.
Hlavní 156/80
624 00 Brno

IČO: 15530345     DIČ: CZ15530345  – OR KOS Brno, oddíl C, vložka 829

Web: www.divypbrno.cz
E-mail:skoleni@divypbrno.cz

Organizátor akce: Pavlína Tomková, DiS.
Mobil:799 797 520
Adresa: Hlavní 156/80, 624 00 Brno