Program

Středa  28.4.2021 – Zahájení školení

11:00-13:00

Registrace účastníků - zkušební připojení k webináři.

 

 14:00

Jednání KOMISE MD

Na pracovní poradě bude provedena kontrola plnění zápisu z jednání komise,  personální záležitosti, plán činnosti na další období. kontrolní činnost komise, zhodnocení úrovně provádění běžných prohlídek předložených při žádostech, provedení kontroly databáze kontaktů.

 

15:00 -15:30

15:30–16:30

Přestávka

Pracovní porada “Příprava školení”

Jednání zkušebních komisí, náplň činnosti zkušebních komisí, personální záležitosti, plán činnosti na další období.

Zkušební řád- systém organizace zkoušek žadatelů, aktualizace zkušebních otázek a  Metodického pokynu.

 

Čtvrtek  29.4.2021 – Přednášky

 8:00-8:30

Zahájení školení, propozice k jednání

 

8:30 - 9:30

Odborný program      4x 15 minut

 

9:30 - 10:00

Diskuze,   Přestávka

 

10:00 - 11:00

Odborný program   4x 15 minut

 

11:00 - 12:30

Diskuze, Oběd, přestávka

 

12:30 - 13:30

Odborný program    4x 15 minut

 

13:30 - 14:00

Diskuze, Přestávka

 

14:00 - 15:00

Odborný program    4x 15 minut

 

15:00 - 15:30

Diskuze, Přestávka

 

15:30 - 16:30

Odborný program    4x 15 minut

 

19:00 - 21:00

Intenzivní  kurz  mostních znalostí - Příprava na zkoušku

 

Pátek  30.4.2021 – Ukončení školení

8:00 -  8:30

Zadání testů

 

8:30 - 9:15

Řešení  TESTŮ

 

9:15 - 10:00

Vyhodnocení TESTŮ

 

11:00 - 13:00

Zkoušky před komisí

 

13:00 - 13:30

Závěr školení