Program


Zahájení školení 30.3.2023 od 12:00.

 

čtvrtek 30. 3. 2023 – Zahájení školení
zástupce MD Ing. Pavla Březnická

BLOK 1) 12:00 – 13:20 (80min)
1) 12:00 Zahájení školení – Ing. Jiří Chládek, CSc. – předseda KOMISE MD-prohlídky - Význam. všech typů prohlídek
2) 12:20 doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno, Prohlídky mostních objektů. MP 2023, Metodický pokyn 2023.
3) 12:40 Ing. Josef Sláma, CSc, ŘSD ČR - Předpisy pro mostní objekty PK
4) 12:55 Ing. M. Drahorád, Ph.D., ČVUT Praha,- Rozhodující detaily mostů – principy navrhování, zásady prohlídek a hodnocení

DISKUZE
13:20 – 13:40 Přestávka

BLOK 2) 13:40 – 15:00 (80min)
5) 13:45 Tomáš Mička, PONTEX - Aktuální a výhledový stav v postupech provádění údržby mostů v ČR
6) 14:10 Ing. Jaromír Rušar – Historický přehled mostních závěrů
7) 14:35 Ing. Jan Hromádko - Závady předpjatých mostů PK
8) 14:45

DISKUZE
15:00 – 15:20 Přestávka

BLOK 3) 15:20 – 16:40 (80min)
9) 15:20 Ing. Igor Suza, Ing. Ondřej Sedláček - Odvodnění dutin předpjatých nosníků – pohled z obou stran
10) 15:40 Ing. Bogdan Kaleta, ŘSD ČR - Mostní statistika 2022-3, Geoportál ŘSD
11) 16:00 Ing. Jan Kůrka, Ph.D. - Používání mostního názvosloví jako znak profesionality prohlídkáře
12) 16:20 Ing. Vlastimil Vodička, PONTEX, s. r. o.,- Změny v provozu BMS/ CEV v r. 2022

DISKUZE
16:40 – 17:00 Přestávka

BLOK 4) 17:00- 18:20 (80min)
13) 17:00 Ing. Jan Kryštof – Poznáváme prefabrikáty při BP
14) 17:20 doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.- Green deal a dřevěné mosty
15) 17:40 doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno, Mosty kamenné
16) 18:00 Ing. Josef Moravec, Ing. Karel Dušek – Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky z.s.

DISKUZE
18:30 – 19:30 Večeře
20:00 – 22:00 Příprava na zkoušku

 

pátek 31. 3. 2023 – ukončení školení, zkoušky
BLOK 5) 8:30- 10:00 (90min)
17) 8:30 Ing. Libor Hlisníkovský- Nové technologie stavební chemie v rámci aplikací na mostních konstrukcích.
18) 8:50 Mgr. Václav Škopek- Stav ve správě a údržbě mostů v JČK
19) 9:10 Ing. Martin Krejcar., CSc., Ing. Petra Chlopčíková- Diagnostické metody v práci mostmistra
20) 9:30 Ing. Pavel Řehoř-Vady a závady mostů se zaměřením na mostní závěry
21) 9:50 Ing. Jan Tomek- APSOO Aplikace pro správu Oprávnění / Osvědčení

10:00 – 10:30 Přestávka na uvolnění pokojů           10:00-11:30 Zkouška v terénu na OPRÁVNĚNÍ
11:00 – 12:00 Testy na OSVĚDČENÍ
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:00 Závěr školení - OZNÁMENÍ výsledků testu