Program

STŘEDA 27. 3. 2019 - Pracovní porada

Středa

27. 3. 2019

 

9:00 - 10:00

Jednání zkušební komise - účast členů komise je nutná  - Na pracovní poradě bude provedena kontrola plnění zápisu z jednání komise, hodnocení činnosti zkušební komise, personální záležitosti, plán činnosti na další období, kontrolní činnost komise, zhodnocení úrovně provádění běžných prohlídek předložených při žádostech, provedení kontroly databáze kontaktů.

10:00 – 13:00

Zkušební řád – systém organizace zkoušek žadatelů, aktualizace zkušebních otázek a Metodického pokynu.

 

ŠKOLENÍ MOSTMISTRŮ A MOSTNÍCH TECHNIKŮ ČR 2019 1/3

Středa

27. 3. 2019

 

12:00 – 14:00

Registrace, ubytování

14:00

Vystoupení hostů ŠM 2019

14:30 – 15:00

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00

1.      Ing. Jiří Chládek, CSc. – Zahájení školení – předseda KOMISE MD

2.      Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. - Prohlídky mostních objektů na pozemních komunikacích v ČR

3.      Ing. Josef Sláma, CSc. - Předpisy pro mostní objekty pozemních komunikací

16:00 - 16:30

Přestávka

 

16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

17:30 – 18:00

Odborný program 90 minut

4.      Ing. Petr Jedlinský – Mostní ložiska a závěry

5.      Ing. Jaromír Rušar - Mostní archív, diagnostika, druhy oprav

6.      Ing. Jan Hromádko -Výkon mimořádných prohlídek předpjatých mostů podle pokynu MD a GŘ ŘSD ČR ze dne 30.8.2018

18:00 - 19:00

Večeře

20:00 - 22:00

Diskusní večer, video ukázky

 

ŠKOLENÍ MOSTMISTRŮ A MOSTNÍCH TECHNIKŮ ČR 2019 2/3

Čtvrtek

28. 3. 2019

 

7:00 - 8:30

Snídaně

  

8:30 –   8:50

8:50 –   9:20

9:20 –   9:40

9:40 – 10:00

Odborný program 90 minut

7.      Ing. Petr Martínek – Inovativní materiál pro hydroizolaci a ochranu ŽB mostních konstrukcí

8.      Věra Chládková – Správě a evidence mostních objektů

9.      Ing. Vlastimil Vodička, PONTEX s.r.o. – Zkušenosti s provozem nového BMS

10.  Ing. Igor Suza – Přejezd nadměrné soupravy po mostě jako jedna z diagnostických metod – č. II.

10:00 - 10:30

Přestávka

 

10:30 – 10:50

10:50 – 11:20

 

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

 

Odborný program 90 minut

11.  Ing. Michael Šmucr – Některé příklady staveb mostů malého a středního rozpětí

12.  Mgr. Václav Škopek – Správa mostů v Jihočeském kraji (JčK) na silnicích II. a III. třídy prostřednictvím webové aplikace s dalším rozšířením možností jejího využití při výkonu běžných prohlídek v terénu

13.  Ing. Jiří Doležel, Ph.D. – Pokročilé metody hodnocení spolehlivosti mostních konstrukcí

14.  Ing. Marek Šana, ViaCon ČR s.r.o. – Prohlídky ocelových přesypaných konstrukcí se zaměřením na životnost, současná praxe při navrhování

Diskuze

12:00 – 14:00

Oběd

  

14:00 – 14:20

14:20 – 14:40

 

14:40 – 15:00

 

 

Odborný program 90 minut

15.  Ing. Bohdan Kaleta, ŘSD ČR - Vybraná statistická data odboru silniční databanky

16.  Ing. Ing. Martin Krejcar, CSc., Inset s.r.o. – Kdy má správce mostu objednat diagnostický a experimentální průzkum mostu

17.  Ing. Tomáš Míčka, PONTEX s.r.o. – Provádění údržby na mostech, běžné prohlídky mostních komunikací v podmínkách velkých měst

Diskuze

15:30 - 16:00

Přestávka

 

 

16:00 – 16:20

16:20 – 16:50

16:50 – 17:30

Odborný program 90 minut

 

18.  Ing. Ĺudmila Černá – Činnost technického dozoru při stavbě, rekonstrukci a opravě mostu

19.  Ing. Michal Drahorád, Ph.D., ČVUT Praha – Výkon běžných prohlídek podle ČSN 736221(2018)

20.  Ing. Jan Tomek – Příprava na zkoušku nových žadatelů

 

Závěr, diskuze

18:00 - 19:00

Večeře

 

ŠKOLENÍ MOSTMISTRŮ A MOSTNÍCH TECHNIKŮ ČR 2019 3/3

Pátek

29. 3. 2019

 

7:00 - 8:30

Snídaně

8:30 - 9:00

Jednání zkušebních komisí na BP, zařazení žadatelů do seznamu Zkušební komise pro BP s určením místa, času a pořadí zkoušky

9:00 - 12:00

Zkoušky – komise č. 1 – č. 10

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:30

Zkoušky – komise č. 1 – č. 10

14:30 – 15:00

Závěr školení