Držitel platného Oprávnění je automaticky držitelem platného Osvědčení po dobu platnosti Oprávnění. Držitel tuto skutečnost prokazuje platným Oprávněním.Aktuální seznamy OPRÁVNĚNÍ a OSVĚDČENÍ naleznete nově na

www.opravneni-mosty.cz