Na základě Oznámení Ministerstva dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, Č. j./Sp. zn: MD-14319/2022-930/2 ze dne 26.04.2022, Vás informujeme, že:


Držitel platného Oprávnění je automaticky držitelem platného Osvědčení po dobu platnosti Oprávnění. Držitel tuto skutečnost prokazuje platným Oprávněním.Aktuální seznamy OPRÁVNĚNÍ a OSVĚDČENÍ naleznete nově na

www.opravneni-mosty.cz