Komise pro udělování Oprávnění a OsvědčeníZasílací adresa žádostí a podkladových materiálů:
Ing. Jan Tomek
Hlavní 156/80
624 00 Brno
E-mail: tajemnik@divyp.cz
mobil: +420 799 797 520

dále viz. Metodický pokyn - Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací