Organizační pokyny

-          SPUSTIT ON-LINE TEST
 

Začíná přesně v 10:00 a končí 11:30.
Po 11:29:59 již nelze odeslat a je vyhodnocen jako nesplněný.

Pro úspěšné splnění testu je požadováno min. 70% správných odpovědí.
Otázky mohou mít více správných odpovědí. Je nutné označit všechny, jinak je odpověď vyhodnocena jako chybná.
Za správnou odpověď je jeden bod. Za chybnou odpověď 0 bodů.

O výsledku budete informováni e-mailem do dvou hodin od skončení testu.

Žadatelé, co úspěšně splnili test, pokračují další dny praktickou zkouškou v terénu (na výběr je jeden z termínů).

Žadatelé, co nesplnili test, se NEÚČASTNÍ praktické zkoušky v terénu. Mohou absolvovat opravný termín v době presenčního semináře v březnu 2022.-          Praktická zkouška v terénu
Žadatelé o nové Oprávnění se dostaví na jeden termín praktické zkoušky v terénu (dle vlastního výběru).
Formulář na provedení prohlídky dostanete na místě.

Vybavení: bezpečnostní vesta, přilba, fotoaparát, metr, psací potřeby, podložka na psaní, pomůcka na měření trhlin, pevná obuv. Žebřík není třeba.
 

-          Žadatelé o nové Oprávnění nahrají pořízené fotografie z prohlídky na sdílené úložiště. Podrobný návod bude součástí e-mailu.